facebook
 
               
 
 

Koszaliński Pas Nadmorski

Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski" - obszar o powierzchni 36 229 ha nad Morzem Bałtyckim, obejmujący pas wybrzeża od Dźwirzyna po Wicie, w trzech powiatach. Został utworzony w 1975 roku. Obszar powołany został w celu ochrony walorów krajobrazowych i bioróżnorodności, utrzymania dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego, ochrony nadmorskich łąk podmokłych oraz ochrony szlaku wędrownego ptaków wróblowatych i drapieżnych.

Obszar swoim zasięgiem obejmuje brzeg klifowy, porośnięty lasem sosnowo-brzozowym i brzeg morski; piaszczyste wydmy szare i początkowe stadia nadmorskich wydm białych z typową dla nich roślinnością; pofałdowany, pagórkowaty teren wysoczyzn morenowych, z licznymi obniżeniami wytopiskowymi okresowo wypełnionymi wodą, poprzecinany dolinami rzek i drobnych cieków, które kończą bieg w Bałtyku.

Charakteryzuje się różnorodnością ekosystemów nadmorskich, w skład których wchodzą lasy mieszane na wydmach nadmorskich, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie i podmokłe, bagienne łąki eutroficzne. Obszar wykazuje się bogactwem gniazdowania ptactwa wodnego, licznymi gatunkami rzadkich zespołów roślin oraz ostojami awifauny (m.in.: bąki, bociany białe, kanie rdzawe, błotniaki, derkacze, żurawie, rybitwy, łabędzie, kaczki). W granicach pasa nadmorskiego znajduje się rezerwat przyrody Bielica.

Pomniki przyrody w pobliżu Wicia:
• Dąb szypułkowy i buk zwyczajny zrośnięte konarami o obwodzie 450 i 220 cm rosnące około 1 km na wschód od wsi Nowy Kraków.
• Cis pospolity o obwodzie 60 cm i wysokości 8 m rosnący na skraju lasu około 0,5 km na północny wschód od wsi Nowy Kraków.
• 2 buki zwyczajne o obwodzie 440 i 460 cm oraz 2 dęby szypułkowe o obwodzie 330 i 450 cm rosnące w obrębie leśnictwa Nowy Kraków.
• 2 dęby szypułkowe o obwodzie 460 i 550 cm rosnące przy drodze w Kolonii Jeżyce.
• Dąb szypułkowy o obwodzie 430 cm rosnący we wsi Kopań.
• Grupa drzew (2 lipy drobnoliściaste o obwodzie 388 i 340 cm, dąb szypułkowy o obwodzie 290 cm, 2 świerki pospolite o obwodzie 190 i 240 cm) rosnące na starym cmentarzu ewangelickim w Domasławicach.
• Grupa drzew (8 lip drobnoliściastych o obwodzie 250-312 cm) rosnąca na starym cmentarzu ewangelickim w Krupach.
• Jesion wyniosły o obwodzie 278 cm rosnący na cmentarzu w Jeżycach.
• Lipa drobnolistna o obwodzie 285 cm rosnąca przy kościele w Słowinie.
• Aleja lipowa (14 lip drobnoliściastych o obwodzie 175-250 cm, 2 lipy o obwodzie 320 i 430 cm) rosnąca na cmentarzu w Słowinie.
• Grupa drzew (6 lip drobnoliściastych o obwodzie 250-440 cm, kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 302 cm, klon, jawor o obwodzie 243 cm) rosnąca przy kościele w Starym Jarosławiu.
• Grupa drzew (2 jesiony wyniosłe o obwodzie 325 i 330 cm, 2 lipy drobnoliściaste o obwodzie 340 i 545 cm) rosnąca przy kościele w Barzowicach.
• Grupa drzew (4 jesiony wyniosłe o obwodzie 230-250 cm, 2 jesiony wyniosłe odmiana zwisająca o obwodzie 230-250 cm, 3 dęby szypułkowe o obwodzie 230-250 cm, klon zwyczajny o obwodzie 320 cm, kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 245 cm, lipa drobnolistna o obwodzie 230 cm) rosnąca przy kościele w Cisowie.

Zobacz lokalizację NA NASZEJ MAPIE

strona główna > przewodnik po okolicy > przewodnik po Koszalińskim Pasie Nadmorskim

 

 
     
Dom Gościnny PORANEK
Wicie, ul. Działkowa 8
76-150 Darłowo
GPS: 54.506221, 16.471506

tel. 602 730 355
 
mail: info@poranek.net.pl

P.U.T. "Wakans" Bożena Urbańska
konto: 07 1020 1013 0000 0902 0237 3116
NIP: 669-122-19-58
strona gówna | rezerwacja | pensjonat | cennik | galeria | na żywo 3d |przewodnik |dojazd | mapa strony | design panoramy3d.com.pl | service: Modernbusiness